“พาสปอร์ตไทย” ทรงอิทธิพลอันดับ 63 ของโลก ไปได้ 82 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า

2069

12 ม.ค. 67 – เว็บไซต์ henleyglobal ได้จัดอันดับ Henley Passport Index หรืออันดับหนังสือเดินทางของประเทศต่างๆ โดยผลการจัดอันดับพบว่า “ประเทศไทย” ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 63 ของโลกในปี 2567 ที่สามารถเดินทางไปได้ 82 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยอันดับสูงขึ้นจากปีก่อน 2566 ที่อยู่ในอันดับ 68 ของโลก สามารถเดินทางไปได้ 78 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ทั้งนี้อันดับพาสปอร์ตที่สามารถใช้เดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากที่สุดในโลก
อันดับ 1 มี 6 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสเปน ไปได้ 194 ปะรเทศ
อันดับ 2 มี 3 ประเทศ คือ ฟินแลนด์ เกาหลีใต้ และสวีเดน ไปได้ 193 ประเทศ
อันดับ 3 มี 4 ประเทศ คือ ออสเตรีย เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ไปได้ 192 ประเทศ

ที่มา : henleyglobal