ไฮไลฟ์ กรุ๊ป (HYLIFE GROUP) ร่วมใจอาสาทำแนวกันไฟป่า ชุมชนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง

17

ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ และ ดร. ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ ภายใต้กลุ่มบริษัทเครือ ไฮไลฟ์ ( HYLIFE GROUP ) เชียงใหม่ อาสาแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และวางแนวป้องกันไฟป่าชุมชน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

blank

เมื่อเร็วๆ นี้ มร.ชูโบดีบ ดัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ กลุ่มบริษัทเครือ ไฮไลฟ์ (HYLIFE GROUP) นำตัวแทนพนักงาน บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ดร. ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟ แก้ไขปัญหาหมอกควันและป้องกันไฟป่าชุมชน ภายใต้แคมเปญ “HYFIVE FIREBREAK FIRELINE“ โดยได้รับการประสานความร่วมมือและสนับสนุนจากทีมงานสภาลมหายใจเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ของการจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โปรเจ็ค “HYFIVE” เพื่อร่วมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ซึ่งชุมชนตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง ถือเป็นพื้นที่อีก 1 แห่งในการเรียนรู้การดูแลพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการไฟและสิ่งแวดล้อมซึ่งร่วมกันกับชาวบ้านอาสาสมัครและพนักงานของทางบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์ในการทำแนวกันไฟและป้องกันไฟป่าที่จำเป็นให้กับทางกำนันเดช ไฝปัน ผู้นำชุมชนป้องกันไฟป่าตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blankblank