เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 พร้อมมอบโล่พ่อดีเด่น 29 ท่าน

15

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 พร้อมมอบโล่พ่อดีเด่น 29 ท่าน

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 66 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชุมชน และพสกนิกรเมืองแม่เหียะ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ ได้มีการจัดพิธีถวายราชสักการะ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น จาก 10 หมู่บ้าน

d05A7YE.jpegนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในตำบลแม่เหียะ ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ทั้งการถวายราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการมอบโล่แสดงความยินดีกับพ่อดีเด่น จำนวน 29 ท่าน เพื่อให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ สร้างคุณค่าให้ผู้เป็นพ่อในชุมชนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และมีความมานะอดทน ในการเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

d05ASRN.jpeg
d05AYuV.jpeg
d05AzMQ.jpeg
d05AN1S.jpeg