เริ่มแล้ว ยี่เป็งเมืองแม่เหียะจัดยิ่งใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

23

เริ่มแล้ว ยี่เป็งเมืองแม่เหียะจัดยิ่งใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยยี่เป็ง แม่เหียะ ประจำปี 2566 สืบสานวัฒนธรรมล้านนา รณรงค์ให้ประชาชน แต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาเมือง และรับประทานอาหารพื้นเมือง โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานจัดงานและเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู ส.ส.เชียงใหม่ เขต1 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรชุมชน เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อประกาศเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ที่มีธรรมชาติแห่งขุนเขาจะสวยงามเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจอย่างเช่น “ประเพณียี่เป็ง” หรือลอยกระทงแบบล้านนา ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด สืบสาน อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเมืองเหนือ ให้ดำรงต่อไป

d01V0D2.jpeg

นายธนวัฒน์ ยอดใจ กล่าวว่า เมืองแม่เหียะขานรับนโยบายของ จ.เชียงใหม่ ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น งานประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือลอยกระทง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมขึ้นที่เมืองแม่เหียะ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เน้นให้ชาวแม่เหียะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดี และร่วมกันแต่งกายพื้นเมืองและอู้กำเมือง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ทั้งชาวไทย-ต่างชาติ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น โดยเน้นในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นสำคัญ

d01Vd1W.jpeg

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแสดงที่บ่งบอกถึงอารยธรรมพื้นบ้าน อาทิ การรำวงพื้นบ้าน การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา การรำวงย้อนยุค การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดดาวค้างฟ้า เพื่อเป็นการสร้างความสุข ความสนุกสนาน ให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการนำรายได้มาพัฒนากองทุนต่างๆ อีกด้วย

d01V7L1.jpeg
d01VYhy.jpeg
d01VzED.jpeg
d01V4X9.jpeg