ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “บิ๊กป้อม” สถานะโสด รวย 89 ล้าน มีนาฬิกาเรือนเดียว 15,000 บ. หนี้สิน 757 บ.

52

24 พ.ย. 66 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ระบุสถานะโสด แจ้งบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ระบุมีทรัพย์สินรวม 89,214,637 บาท มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี รวม 757.26 บาท

มีทรัพทย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น เงินฝาก 9 บัญชี 43,505,397 บาท ที่ดินเขตมีนบุรีกรุงเทพฯ รวม 10 ล้านบาท ยานพาหนะรวม 5 คัน 13.6 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 229,500 บาท ประกอบด้วยแหวน 9 วง นาฬิกา TW STEEL 1 เรือน มูลค่า 15,000 บาท ปืน COLT, SIG SAUER, SMITH WESSON รวม 3 กระบอก

รายละเอียดทั้งหมดตรวจสอบได้ที่ ระบบเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (DCS) (nacc.go.th)