ชลประทานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง คาดกระทงเพิ่มขึ้น 10-15% จากปีที่แล้ว 30 ตัน เตรียมคลิกออฟ 1 ธ.ค. 66

54

21 พ.ย. 66 – นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมี นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 เจ้าหน้าที่โครงการชลประชลทาน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลป่าแดด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมริมน้ำ ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

ภายในการประชุมครั้ง นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรบปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านการจัดเก็บกระทง โดยทางชลประทานเชียงใหม่ ได้มีการวางทุ่นที่บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำ เมื่อมีเศษกระทงลอยมาตามลำน้ำก็จะดักจับเศษกระทงดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นเทศกาลลอยกระทงแล้ว ในปี 2566 มีการจัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้นในห้วงระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 66 ซึ่งการจัดเก็บเศษซากกระทงที่ลอยมาตามลำน้ำแม่ปิง โดยแผนการดำเนินงานในปีนี้ จะเริ่มทำการ Kick off ในวันที่ 1 ธ.ค. 66 ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขณะเดียวกัน อยากจะขอความร่วมมือประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวใช้วัสดุกระทงที่ทำมาจากธรรมชาติ และรณรงค์ในเรื่อง 1 กระทง 1 ครอบครัว “บุญหนุนนำส่งผลให้คู่กันอีก และยังช่วยรักษาธรรมชาติ ความสะอาดในลำน้ำแม่ปิง”

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ตาราง

ด้านนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ 66 สถานการณ์น้ำในปีนี้เนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และน้ำในแม่น้ำปิงมีมาก เพียงพอต่อการจัดงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่แน่นอน และในส่วนของการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง จะจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 1 ธ.ค. 66 บริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำหรับสถิติจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 มีกระทงจำนวน 23.04 ตัน ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 98.70 เปอร์เซ็นต์ วัสดุจากโฟม 1.30 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2564 มีปริมาณ 20 ตัน ทำจากวัสดุทางธรรมชาติ 95 เปอร์เซ็นต์ และวัสดุจากโฟม 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปี 2565 เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และเปิดเรื่องการท่องเที่ยวมากขึ้น จึงมีจำนวนกระทงเพิ่มเป็น 30 ตัน มาจากวัสดุทางธรรมชาติ จำนวน 97 เปอร์เซ็นต์ วัสดุจากโฟม 3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่เปิดการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ประกอบกับมีการเปิดเส้นทางการบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก คาดว่าปีนี้น่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม 10-15 เปอร์เซ็นต์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

สำหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทง จะดำเนินการทั้งกำลังคนและเครื่องจักร โดยทางสำนักงานชลประทานที่ 1 สนับสนุนรถขุดไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย 1 คัน , โครงการชลประทานเชียงใหม่ สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน เรือเล็ก จำนวน 1 ลำ พร้อมจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนรถขุดไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน , เทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย จำนวน 2 คัน , เทศบาลตำบลป่าแดด สันผีเสื้อ ฟ้าฮ่าม และหนองหอย สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย แห่งละ 1 คันต่อวัน ทางด้านเจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.33 เตรียมกำลังพล พร้อมรถบรรทุกเทท้ายและเครื่องมือเข้าร่วมดำเนินการ ขณะเดียวกันทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว

ที่มาข้อมูล : โครงการชลประทานเชียงใหม่

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ