ทกจ.เชียงใหม่ แถลงสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

25

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 ณ ห้องศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินการ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน

blank

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ “Beautiful Chiang Mai” อยากเจอ เขา มาหาเราที่เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นกิจกรรมที่ดี ในการที่ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย โดยในการดำเนินการครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่เป้าหมาย ที่สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอย่างเช่น พัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถสร้างตลาดได้ทันที

blank

จากการสรุปผล ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุม ที่ช่วยส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบ B to B (Business to Business) ผ่านกิจกรรม Table top sale ในรูปแบบ B to C (Business to Customers) ผ่านช่องทางของ ช่องทาง platform ระดับสากล และ B to G (Business to Governors) ผ่านกิจกรรม Table top sale และการส่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและโปรแกรมต่างๆ ให้กับทางหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และควรติดตามผลในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน ดำเนินการผลักดันต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี”

blank

ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Beautiful Chiang Mai อยากเจอเขา มาหาเราที่เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกนี้ยังเป็นบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศ

blank

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ประกอบการจากหลายหน่วยงานกว่า 40 ผู้ประกอบการ ไปพบปะ แลกเปลี่ยนธุรกิจในรูปแบบ Table top sale ระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง และมีการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี และ สวนพฤกษ์ศาสตร์ จังหวัดระยอง

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำโปรแกรมพิเศษ ได้แก่โปรแกรมสำหรับตลาด CSR ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ BEAUTIFUL CHIANG MAI CSR PROPGRAM “คุณปลูก เราดูแล” โปรแกรม Code ส่วนลดร่วมที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ คาดหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี

ประมวลภาพ :

blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank
d0fKUJR.jpeg