“ชลน่าน”’ เล็งเคาะเปิดผับตี 4 พิจารณาห้ามขายเหล้าให้คนเมา ปลดล็อกเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา

77

15 พ.ย. 66 – นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข เปิดเผยถึงนโยบายที่จะขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงจากปิดตี 2 เป็น ตี 4 ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ เพราะนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจต้องไม่กระทบกับสุขภาพ ซึ่งมี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกฎกระทรวงออกมารองรับ คณะกรรมการกำลังพิจารณารายละเอียดที่จะเสนอมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีหรือประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อบังคับ

ยกตัวอย่างมาตรการที่จะเสนอ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป คือ มาตรการควบคุมอย่างเข้ม ให้มีเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ คนที่จะออกจากร้านไปขับรถ เป็นไปได้หรือไม่ที่ทุกคนจะต้องตรวจระดับแอลกอฮอล์ หากเกินก็ต้องมีมาตรการรองรับ เช่น ต้องไม่ให้ขับรถ ต้องมีรถสาธารณะมารองรับ หรือระหว่างที่ดื่มกินก็มีกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ว่าห้ามจำหน่ายให้คนที่มีอาการมึนเมา

ทั้งนี้ อย.อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศยกเลิกเครื่องตรวจวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจไม่ให้เป็นเครื่องมือแพทย์ต่อไป โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย