กำหนดการ ประเพณีรับน้องขึ้นดอย มช. ประจำปี 2562

11268

กำหนดการ ประเพณีรับน้องขึ้นดอย มช. ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 กันยายน นี้

     ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2562 เวียนมาบรรจบ ครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” ร่วมเดินขึ้นดอยไปพร้อมกัน ในวันที่ 14 กันยายน นี้ พร้อมลูกช้างเชือกที่ 56 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการและเวลาเดินขึ้นดอยของแต่ละคณะ

ZHtxKu.jpg