ครม. เคาะ! ขึ้นราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน-ขายปลีก 2 บ./กก. พร้อมอนุมัติเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บ.

29

14 พ.ย. 66 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังการประชุม ว่ามีมติอนุมัติให้ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานปรับขึ้น 2 บาท/กิโลกรัม จาก 19-20 บาท เป็น 21-22 บาท/กิโลกรัม และปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำตาลทราย จาก 24-25 บาท เป็น 26-27 บาท/กิโลกรัม

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) เห็นชอบแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา