แอบเข้ามือถือคนอื่นโดยมิชอบ ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษหนักทั้งจำและปรับ

3637

แอบเข้ามือถือคนอื่นโดยมิชอบ ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษหนักทั้งจำและปรับ

       แอบเข้ามือถือของผู้อื่น ที่มีการตั้งรหัสป้องกันไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 5 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     แต่หากแอบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ที่มีการตั้งรหัสป้องกันไว้โดยมิชอบ เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 7 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     โดยข้อมูลคอมพิวเตอร์ในที่นี้ หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

Facebook Comments