สธ. ตั้ง “รพ.ราชวิถีล้านนา” เปิดบริการผู้ป่วยนอก ใช้พื้นที่ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เพิ่มเข้าถึงบริการเขตเมืองเชียงใหม่

2310

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูง ติดตามความคืบหน้านโยบาย เตรียมเปิดตัว “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” ขับเคลื่อนนักท่องเที่ยวปลอดภัย 26 พ.ย.นี้ เผยโรงพยาบาลเขตเมืองเชียงใหม่ ใช้ชื่อ “รพ.ราชวิถีล้านนา” เปิดบริการผู้ป่วยนอกแล้ว 1 พ.ย.ที่ผ่านมา เตรียมขยายบริการด้านสูติกรรม เด็ก และผู้ป่วยในต่อไป รุกตั้งมินิธัญญารักษ์ครบทุกจังหวัดตามเป้าหมาย Quick Win

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, โรงพยาบาล และ แท่นบรรยาย

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2566 โดย นพ.ชลน่าน เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละประเด็น เช่น เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีการลงนามร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร Care D+ เพื่ออบรมบุคลากรโรงพยาบาลให้เป็นทีมประสานใจระหว่างญาติ ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะมีการเปิดตัวโครงการอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ส่วนเรื่องมะเร็งครบวงจร ได้เริ่มฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่หญิงไทยอายุ 11-20 ปี ในกลุ่มนักเรียนหญิงในสถานศึกษาแล้ว โดยมีการจัดกิจกรรมคิกออฟที่โรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี สำหรับประเด็นจิตเวชและยาเสพติด พบว่า ขณะนี้มีการจัดตั้ง “มินิธัญญารักษ์” ซึ่งเป็นสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนแล้ว 26 จังหวัด 42 แห่ง รวม 673 เตียง ได้กำชับให้เดินหน้าจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดโดยเร็วที่สุด ตามเป้าหมาย Quick Win 100 วัน ภาพรวมหอผู้ป่วยจิตเวชขณะนี้มี 127 แห่ง 1,367 เตียง มีกลุ่มงานจิตเวช 626 แห่ง และกำลังดำเนินการอีก 150 แห่ง

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ข้อความ

นพ.ชลน่านกล่าวต่อว่า ในประเด็นนักท่องเที่ยวปลอดภัย จะมีการนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดโรคและภัยสุขภาพ ที่ จ.ภูเก็ต โดยเปิดตัว Safety Phuket Island Sandbox ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 บริเวณหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ทั้ง Sky Doctor Exercise การซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ, อาสาฉุกเฉินทางทะเล พร้อมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่นักท่องเที่ยว ประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 1 แสนคน มอบประกาศนียบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงฉีดวัคซีนและทำหมันให้สุนัขและแมว และมอบป้าย Street Food Good Health ระดับดีมากให้แก่ผู้ประกอบการที่ถนนคนเดินหลาดใหญ่

สำหรับประเด็นการเข้าถึงบริการในเขตเมือง ขณะนี้โรงพยาบาลเขตเมืองเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในชื่อ “โรงพยาบาลราชวิถีล้านนา” ได้เริ่มเปิดบริการผู้ป่วยนอกแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และเตรียมขยายบริการด้านสูติกรรมและเด็ก ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ รวมถึงเปิดหอผู้ป่วยในโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อไป ส่วนพื้นที่เขตดอนเมือง ซึ่งจะจัดทำโรงพยาบาล 120 เตียง ที่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ขณะนี้ผ่านขั้นตอนการจัดทำร่าง MOU การจัดบริการเขตดอนเมือง ระหว่างกรมการแพทย์ทหารอากาศและกระทรวงสาธารณสุขแล้ว