เริ่มแล้ววันนี้ แจ้งจับเด็กแว้น ได้รางวัลนำจับ 3,000 บาทต่อครั้ง

เริ่มแล้ววันนี้ แจ้งจับเด็กแว้น ได้รางวัลนำจับ 3,000 บาทต่อครั้ง

     เริ่มแล้ววันนี้ แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสะจนนำไปสูการจับกุมเด็กแว้น จะได้รับรางวัลนำจับ 3,000 บาท โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) คาดหวังให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา ป้องปรามเด็กแว้น เพื่อไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญกับประชาชน และเพื่อตัวเด็กแว้นเอง เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอาจถึงขั้นเสียชีวิต และนำไปสู่ความสูญเสียของพ่อแม่ ผู้เป็นที่รักได้

เงื่อนไขในการแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสเด็กแว้นที่ต้องการรับเงิน

1. วันเวลาเกิดเหตุ
2. สถานที่เกิดเหตุ
3. พฤติการณ์ในการกระทำความผิด การก่อเหตุ การรวมตัวหรือมั่วสุม
4. ประเภท เเละจำนวนยาพาหนะ ที่กระทำผิด โดยประมาณ
5. ชื่อ สกุล บุคคล กลุ่มบุุคคล กลุ่มเเก้ง ชื่อฉายา ของผู้กระทำผิด (เท่าที่ทราบ)
6. เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจใด (เท่าที่ทราบ)
7. ภาพถ่าย หรือคลิปประกอบ (หากมี)

โดยสามารถโทรแจ้งทางโทรศัพท์ที่สายด่วน 191 หรือ หมายเลข 1599 และช่องทางเพจ ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.และยืนยันว่าสำหรับประชาชนที่แจ้งข้อมูลเบาะแสให้กับตำรวจนั้น จะรักษาความลับเป็นอย่างดีไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้แจ้งหลุดรั่วออกไปเพื่อความปลอดภัย

***หากข้อมูลเบาะเเสของผู้เเจ้งนำไปสู่การดำเนินคดีเเละจับกุมได้ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป เพื่อจ่ายเงินรางวัลนำจับ 3,000 บาท (กรณีผู้ประสงค์รับเงิน)***