สนค. เผยตัวเลขค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทย เดือนตุลาคม อยู่ที่ 18,112 บ. ค่าเหล้า-บุหรี่จ่ายเดือนละ 243 บ.

25

6 พ.ย. 66 – นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนตุลาคม 2566 เท่ากับ 107.72 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 108.06 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงร้อยละ 0.31 (YoY) เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน สาเหตุจากการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน และสินค้าอุปโภค-บริโภค เนื่องจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ รวมทั้งเนื้อสุกร และผักสด ที่ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา สำหรับเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้นร้อยละ 0.66 (YoY)

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พบว่า ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 18,112 บาท แบ่งเป็น หมวดสินค้า ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 58.39% และหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 41.61%

ddGvwPt.jpeg

หมวดสินค้าที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่
1.ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าซื้อยานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 4,217 บาท หรือ 23.28%
2.ค่าเช่าบ้าน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซหุงต้ม เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3,988 บาท หรือ 22.02%
3.ค่าแพทย์ ค่ายา และค่าบริการส่วนบุคคล 988 บาท หรือ 5.45%
4.ค่าหนังสือ ค่าสันทนาการ ค่าเล่าเรียน และการกุศลต่างๆ 764 บาท หรือ 4.22%
5.ค่าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า 375 บาท หรือ 2.07%
6.ค่าบุหรี่ ค่าเหล้า ค่าเบียร์ 243 บาท หรือ 1.34%

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่
1.อาหารบริโภคในบ้าน Delivery 1,646 บาท หรือ 9.09%
2.เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ 1,640 บาท หรือ 9.06%
3.อาหารบริโภคนอกบ้าน (ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง KFC Pizza) 1,256 บาท หรือ 6.93%
4.ผักและผลไม้ 1,045 บาท หรือ 5.77%
5.ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง 706 บาท หรือ 3.90%
6.เครื่องปรุงอาหาร 426 บาท หรือ 2.35%
7.ไข่และผลิตภัณฑ์นม 414 บาท หรือ 2.29%
8.เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 404 บาท หรือ 2.23%