สธ. เตรียมออกกฎกระทรวง “ยาบ้า” น้อยกว่า 10 เม็ด ถือเป็นผู้เสพ ต้องบำบัด แต่ต้องดูเจตนาและพฤติการณ์

27

31 ต.ค. 66 – นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เผยในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน โดยยึดหลัก “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย

สำหรับกฎหมายการกำหนดจำนวนครอบครองยาเสพติดนั้น นายแพทย์ชลน่า ระบุว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงในการกำหนดจำนวนการครอบครองยาเสพติดว่ากี่เม็ดถึงจะเป็นผู้เสพ หรือ เป็นผู้ค้าเบื้องต้นได้มีการ ประชุมหารือกับคณะกรรมการยาเสพติด และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) โดยคาดว่าจะกำหนด 10 เม็ด ซึ่งจะต้องคอยสรุปโดยดูในทุกมิติ คาดประกาศกฎกระทรวงออกได้ในเดือนธันวาคมนี้

การครอบครอง หากน้อยกว่า 10 เม็ดเป็นผู้เสพ ที่ต้องได้รับการบำบัดในฐานะผู้ป่วย แต่ถือครองมากกว่า 10 เม็ด ให้ถือเป็นผู้ค้า ซึ่งจะต้องได้รับการบำบัด พร้อมกับการดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้ก็ต้องดู ถึงเจตนาและพฤติการณ์ของผู้ที่ครอบครองยาเสพติดด้วย หากมีพฤติการณ์ที่บ่งบอกในลักษณะของการขายชัดเจน ก็อาจจะตีเป็นผู้ขายได้