กกร. เบรกขึ้นราคา “น้ำตาลทราย” เห็นชอบเป็นสินค้าควบคุม เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาวันนี้ 31 ต.ค.

28

31 ต.ค. 66 – นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ได้พิจารณากำหนดให้สินค้าน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

โดยหลังจากกำหนดให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม กกร.ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแล 2 มาตรการ ได้แก่ กำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานที่กิโลกรัมละ 19 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ 20 บาท และควบคุมราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 24 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กิโลกรัมละ 25 บาท

ซึ่ง กกร.จะนำมติเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 31 ต.ค.2566 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อบังคับใช้ทันที