Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น รถไฟฟ้า สายสีแดง ครั้งที่ 1

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น รถไฟฟ้า สายสีแดง ครั้งที่ 1

-

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น รถไฟฟ้า สายสีแดง ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ณ ห้องแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

     ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านจราจร วิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการศึกษาแนวทางการลงทุนโครงการ รูปแบบที่เหมาะสมในการให้เอกชน และ/หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมลงทุน การดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดทำข้อมูลการสำรวจแผนที่แสดงภูมิประเทศ แผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน แผนที่แสดงสาธารณูปโภค การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา เพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลความเป็นมาของโครงการ ขอบเขตการศึกษา แนวคิดการออกแบบ รูปแบบโครงการ แผนการดำเนินงาน และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชน ผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

Z8NhVZ.jpg
Z8Nf5u.jpg
Z8N3SI.jpg

Must Read

error: Alert: Content is protected !!