ผบ.ตร. แก้ระเบียบทรงผมตำรวจใหม่ ผ่อนปรนให้ไว้ผมยาวได้ ด้านบนยาวไม่เกิน 5 ซม. ด้านข้าง และหลังไม่เกิน 1 ซม.

106

11 ต.ค. 66 – มีรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่ระเบียบใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2566 โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2561 ที่เคยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจชายตัดผมสั้น ขาวทั้ง 3 ด้าน ความยาวด้านบนไม่เกิน 3 เซนติเมตร เปลี่ยนเป็นผมด้านบนความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังความยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับการขึ้นไปกำหนด หรือที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าวหรือการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เมื่อแต่งเครื่องแบบให้ไว้ผมรองทรงสูงได้ กรณีที่ไม่สามารถไว้ผมตามที่กำหนดได้ ให้ผู้บังคับบัญชาการตั้งแต่ตำแหน่งผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้อนุญาต โดยการไว้ผมดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสม สะอาด และเรียบร้อย

ที่มา : เพจเฟซบุ๊ก พระจันทร์ ลายกระต่าย V3

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ต้นขั้วตั๋ว และ ข้อความ