AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารอย่างเต็มกำลัง

10

AIS เชื่อมต่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารอย่างเต็มกำลัง

4 ตุลาคม 2566: ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบน้ำดื่ม จาก นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ

ddBU0bb.jpeg

นายอาทยา หยู่เย็น หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ AIS กล่าวว่า จากกรณีพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย และส่งผลกระทบทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือนั้น เอไอเอส ขอส่งกำลังใจไปยังทุกภาคส่วน พร้อมดูแลเครือข่ายสื่อสารทั้งมือถือและเน็ตบ้านอย่างเต็มที่ โดยจัดทีมวิศวกรติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมรับมือ รักษาเครือข่ายสื่อสารให้พร้อมบริการลูกค้า และ ประชาชนอย่างดีที่สุด อาทิ

– จัดตั้ง War room พร้อมทีมงานวิศวกรทุกพื้นที่ เฝ้าระวังสถานการณ์เครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
– เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณชุมสาย สถานีฐานในพื้นที่เสี่ยง ด้วยการ Monitor ตัวเลขระดับน้ำที่ส่งผ่านจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ online ตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีการแจ้งเตือนระดับน้ำสูงผิดปกติ จนอาจส่งผลกระทบกับเครือข่ายบริเวณนั้น ทีมงานวิศวกรก็พร้อมจะบริหารจัดการสัญญาณ โดย Online จากส่วนกลางไปยังชุมสาย สถานีฐานในพื้นที่ใกล้เคียงให้มาช่วยรองรับ แบ่งเบาการใช้งานบางส่วนในพื้นที่ได้รับผลกระทบได้
– เตรียมความพร้อมรถสถานีฐานเคลื่อนที่และทีมวิศวกรในพื้นที่เสี่ยง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ก็จะพร้อมออกตั้งจุดบริการสัญญาณให้แก่ลูกค้าและประชาชน
– เตรียมอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟและน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมเข้าพื้นที่ได้อย่างทันต่อสถานการณ์
– ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พื้นที่ และส่วนราชการในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมเครือข่ายในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือ บริเวณพื้นที่อพยพของประชาชน

ddBU7pf.jpeg

โดยล่าสุด ได้ดูแลลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยการขยายระยะเวลาชำระค่าบริการลูกค้า AIS รายเดือน และ AIS FIBRE ออกไป 7 วัน และขยายวันในการใช้งานสำหรับลูกค้าเติมเงิน 7 วัน โดย AIS จะแจ้งลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านทาง SMS โดยตรง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้สามารถติดต่อสื่อสาร ขอความช่วยเหลือ แจ้งข่าว และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เอไอเอสจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่ออยู่เคียงข้าง ให้ลูกค้าและประชาชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้บริการสื่อสารทั้งการใช้โทรศัพท์มือถือและเน็ตบ้านได้อย่างไม่ติดขัด และก้าวผ่านสถานการณ์ภัยธรรมชาติได้อย่างดีที่สุด

ddBUY4a.jpeg
ddBUzQq.jpeg
ddBU4rz.jpeg