มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก 19 แห่ง จุฬา-มหิดล-เชียงใหม่-วลัยลักษณ์ อันดับดีขึ้น ที่ 1 ของโลก “ออกซฟอร์ด”

3381

2 ต.ค. 66 – กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2024 ว่ามีมหาวิทยาลัยในไทยติดอันดับทั้งสิ้น 19 สถาบัน มีสถาบันที่ได้อันดับดีขึ้นจากปี 2023 จำนวน 4 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 601 – 800 จากเดิม 801 – 1000 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 801 – 1000 จากเดิม 1001 – 1200 และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันดับที่ 1201 – 1500 จากเดิม 1501+

สถาบันที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 1501+ รวมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้รับการจัดอันดับในด้านอื่นในปีนี้ด้วย

ผู้จัดอันดับคือ Times Higher Education เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการวิจัย คุณภาพการวิจัย รายได้ทางอุตสาหกรรม และความเป็นนานาชาติ

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ของโลก คือ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ต.ค. 66

blank