ขยายเวลาตรึงราคา “ก๊าซหุงต้ม” อีก 1 เดือน ที่ราคา 423 บ./ถัง 15 กิโลกรัม ถึง 30 ก.ย. 66 นี้

25

ขยายเวลาตรึงราคา “ก๊าซหุงต้ม” อีก 1 เดือน ที่ราคา 423 บ./ถัง 15 กิโลกรัม ถึง 30 ก.ย. 66 นี้ รอนโยบายรัฐมนตรีคนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. มีมติให้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ต่อไปอีก 1 เดือน หรือถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 คือ ที่ราคา 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้น ซึ่งหากไม่ขยายระยะเวลาตรึงราคา ปัจจุบัน ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขนาดถัง 15 กิโลกรัม อาจพุ่งไปถึงราคาถังละ 489 บาท โดยหลังจากนี้ ต้องขอเวลาให้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาก่อน เพื่อกำหนดรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือในระยะถัดไป ซึ่งทางกองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง