กรมวิทย์ฯ ตรวจพบ “ฟลูอัลปราโซแลม” ยาเสียสาวตัวใหม่ ครั้งแรกในไทย ออกฤทธิ์นานรุนแรงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

617

30 ส.ค. 66 – กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวประเด็น ตรวจพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ (ฟลูอัลปราโซแลม) ในของกลางยาเม็ดอิริมิน 5 ลักษณะเป็นยาเม็ดกลมแบนสี ส้ม ด้านหนึ่งพิมพ์เลข “5” อีกด้านหนึ่งพิมพ์สัญลักษณ์ บนแผงพิมพ์ “Erimin 5” ซึ่งการตรวจครั้งนี้ถือว่าเป็นการตรวจพบครั้งแรก ส่วนที่มีการออกประกาศไว้นั้น เนื่องจากเคยพบวัตถุออกฤทธิ์ฯ ตัวนี้ในต่างประเทศมาก่อน

dWQBtvW.jpeg

ยาดังกล่าวเป็นยานอนหลับกลุ่มเบนโซไดอะเซปีนส์ ซึ่งตัวยาที่เป็นที่รู้จักกันและนำมาใช้ในทางการแพทย์ คือ ไดอะซีแพม มีทั้งขนาด 2 มิลลิกรัม และ 5 มิลลิกรัม ช่วยเรื่องนอนไม่หลับ วิตกกังวล ส่วน อัลปราโซแลม เป็นตัวยาที่แพทย์สามารถสั่งให้ผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับอย่างมาก หรือหลับยาก และอยากให้ออกฤทธิ์ไว โดยออกฤทธิ์นานประมาณ 6 ชั่วโมง

dWQB1N2.jpeg

แต่เนื่องจากอัลปราโซแลมไม่มีกลิ่นไม่มีรส จึงมีคนนำมาใช้ในทางที่ผิดนำไปใช้เป็นยาเสียสาว เช่น ผสมน้ำหลอกให้ดื่ม ซึ่งยาจะไปออกฤทธิ์กดประสาท ทำให้มีอาการซึม หมดสติและนอนหลับไป ที่สำคัญคือจำอะไรไม่ค่อยได้ หลงลืม หรือถ้ามีอาการมาก อาจทำให้ใจสั่น วูบหมดสติ ซึ่งยาฟลูอัลปราโซแลมนั้น สูตรทางเคมีเหมือนกับอัลปราโซแลม แต่มีการเพิ่มสารตัวอื่นเพื่อให้มีฤทธิ์บางอย่างเพิ่มเข้าไป แต่เนื่องจากไม่มีการใช้ทางการแพทย์ ทำให้ไม่ทราบอาการที่แน่ชัด แต่น่าจะออกฤทธิ์เหมือนอัลปราโซแลมที่ออกฤทธิ์เร็ว แต่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์นานกว่า คือ 6-14 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กรมวิทย์ตรวจเจอพื้นที่ภาคใต้ก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าภาคอื่นในไทยจะไม่มี ต้องระมัดระวังกันมาก โดยให้ระวังตัว อย่าดื่มเครื่องดื่มจากคนไม่รู้จัก หรือคนที่ไม่น่าไว้วางใจ เพราะไม่ใช่แค่หลับ แต่จะอันตรายต่อชีวิต

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์