เชียงใหม่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย และดินโคลนถล่ม

1120

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย และดินโคลนถล่ม พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น

     วันนี้ (3 ก.ย. 62) ที่ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนนี้ โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากพายุฝนโพดุล ในช่วงที่ผ่านมา โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 135 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้การบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยแล้งได้ง่ายมากขึ้น

Z6HuXf.jpg

     ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 1 จะได้นำมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เกิดภาวะกัยแล้งในปี 2558/2559 มาปรับใช้ โดยการควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และควบคุมการเปิด-ปิดประตูน้ำแต่ละแห่ง เพื่อให้สามารถไหลกระจายน้ำให้กับทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมทั้งเฝ้าระวังการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำปิง เนื่องจากต้องมีการสูบน้ำจากลำน้ำปิงในการผลิตน้ำประปา นอกจากนี้ ยังได้ทำแก้มลิงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง

     สำหรับการเฝ้าระวังสถานการ์อุทกภัย และโคลนถล่ม ได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับเหตุการณ์น้ำล้นจากแม่น้ำปิงในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก โดยได้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ และจัดเตรียมกำลังคนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก หรือดินโคลนถล่ม และติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานอย่างใกล้ชิด