สามเณรวัย 10 ขวบ สอบผ่านท่องปาติโมกข์ ศีล 227 ข้อ ของพระภิกษุ ใช้เวลา 46 นาที ทำสถิติอายุน้อยที่สุดตั้งแต่มีการจัดสอบ

567

25 ส.ค. 66 – สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัด “โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีที่ 3”การแข่งขันครั้งนี้ มีสามเณรท่องปาฏิโมกข์ อายุน้อย 10 ขวบ สวดผ่านด้วย ซึ่งเป็นการจัดสอบพระปาฏิโมกข์ในโครงการฝ่ายการศึกษาวัดตะโก สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, วัด และ ข้อความ

พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดตะโก เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตะโก เปิดเผยว่า โครงการนี้มีประธานดำเนินงาน พระมหาใจ เขมจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร และ อาจารย์สำนักศาสนศึกษาวัดตะโก แต่ที่น่าสนใจคือ มีสามเณรสุเทพ นรากุล อายุ 10 ขวบ สอบผ่าน โดยสามเณรใช้เวลาในการสอบ ประมาณ 46 นาทีทำสถิติ อายุน้อยที่สุดในโครงการ อายุอยู่ที่ 10 ขวบ

“สามเณรนับเป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุดที่สอบได้ในโครงการปีนี้ และตั้งแต่มีการจัดสอบสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์มา” พระอาจารย์แก้วกล่าว

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ

สำหรับการสวดปาฏิโมกข์ เป็นการทบทวนศีล 227 ข้อ ข้อ ของพระภิกษุ โดยจะมีการสวดทุก 15 วัน คือ ในวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำ ในเดือนขาด นอกจากนั้น ยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี เมื่อภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง แม้จะยังไม่ถึงวันปาฏิโมกข์ ก็ให้สวดปาฏิโมกข์ได้ เรียกว่า สามัคคีอุโบสถ การฟังปาฏิโมกข์เป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญ และเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น

ซึ่งการสวดพระปาฎิโมกข์ปัจจุบันมีพระผู้สวดได้น้อย ยิ่งต่างจังหวัดหาพระภิกษุผู้ทรงพระปาฎิโมกสวดยาก เนื่องจากผู้ท่องจำปาฎิโมกข์ต้องอาศัยความมานะและอดทน ต้องท่องจำและสวดปากเปล่าให้ได้และสวดด้วยความรวดเร็ว

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, วัด และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, วัด และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ วัด

ที่มา/ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ