ซูเปอร์สตาร์เมืองไทย “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) ประจำปี 2565

44

ซูเปอร์สตาร์เมืองไทย “พี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์” ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่หอประชุมเล็ก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานฯ ในการนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 โดยมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือ นายธงไชย แมคอินไตย์ หรือ พี่เบิร์ด โดยได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)

โดย พี่เบิร์ด ได้เผยความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “พี่เบิร์ดขอขอบคุณ สำหรับการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) รางวัลนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะแฟนเพลง ที่สนับสนุนผลงานของพี่เบิร์ดมาตลอดด้วยครับ พี่เบิร์ดขอบคุณมากๆ ครับ”

ซึ่งครั้งนี้ มีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน 12 ราย ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่
1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์)
2) นายเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง)
3) นายดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ)
4) นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)
สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
1) ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์
2) นายบุญเตือน ศรีวรพจน์
สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
1) นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ)
2) นายสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย – ขับร้อง)
3) นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์)
4) นายธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)
5) นายสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงร่วมสมัย)6) นายประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)