ไข้เลือดออกระบาด!! สสจ.เชียงใหม่ ชี้หากปลายเดือนนี้ ผู้ป่วย “ไข้เลือดออก” ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังไม่ลดลง ก็มีแนวโน้มที่จะถูกประกาศให้เป็น “พื้นที่โรคระบาดไข้เลือดออก”

282

ไข้เลือดออกระบาด!! สสจ.เชียงใหม่ ชี้หากปลายเดือนนี้ ผู้ป่วย “ไข้เลือดออก” ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังไม่ลดลง ก็มีแนวโน้มที่จะถูกประกาศให้เป็น “พื้นที่โรคระบาดไข้เลือดออก” เผย 5 อำเภอพบผู้ป่วยสูงสูด

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า ในขณะนี้ มีผู้ป่วยเพิ่มมากเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งหากภายในห้วงปลายเดือนนี้จำนวนผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังไม่ลดลง ก็มีแนวโน้มที่จะถูกประกาศให้เป็น “พื้นที่โรคระบาดไข้เลือดออก” ทั้งนี้ อำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสูด 5 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่อาย ฝาง ไชยปราการ และแม่ริม ขณะที่อำเภอทางโซนเหนือในปีนี้พบการระบาดทุกอำเภอและมีจำนวนมาก ด้วยเป็นพื้นที่แล้งน้ำและมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้โดยไม่มีฝาปิด จนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประกอบกับการระบาดส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและเสียชีวิตได้ง่าย จึงขอให้ประชาชนหมั่นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก 7 วัน ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ดีที่สุด