Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 9 กันยายนนี้

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 9 กันยายนนี้

-

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 9 กันยายนนี้

     ประชาสัมพันธ์จากส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองสำนักการช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ช่างผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 จะต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดวันที่ 9 กันยายนนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ZulEIe.jpg
Zul5ut.jpg

Must Read

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น.

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น. มีผล วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
error: Alert: Content is protected !!