ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 9 กันยายนนี้

ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 ต้องยื่นคำร้องภายในวันที่ 9 กันยายนนี้

     ประชาสัมพันธ์จากส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองสำนักการช่างเทศบาลนครเชียงใหม่ ช่างผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 จะต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดวันที่ 9 กันยายนนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ZulEIe.jpg
Zul5ut.jpg