เตือนระวัง “ไข้เลือดออก” เชียงใหม่ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่ม 630 ราย แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

1181

เตือนระวัง “ไข้เลือดออก” เชียงใหม่ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยเพิ่ม 630 ราย แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

     จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 27 สิงหาคม 2562 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 77,575 ราย เสียชีวิต 81 ราย พบในกลุ่มอายุ 5-14 ปีมากที่สุด โดยจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดคือ อุบลราชธานี จันทบุรี นครราชสีมา เชียงราย และ ระยอง ตามลำดับ พบว่าผู้ป่วยไข้เลือดออกในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 1.5 เท่า

Z2Pq31.jpg        ข้อแนะนำประชาชน ให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีอาการไข้สูง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้ใช้ยาพาราเซตามอล โดยห้ามใช้ยาในกลุ่ม NSAID เช่น ยาแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

     ซึ่งช่วงนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำท่วมขังตามแหล่ง หรือภาชนะต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้ จึงขอให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงวางไข่ เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ล้างงคว่ำภาชนะ เปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์