เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งคลองแม่ข่า เข้าชิงชัยคลองสวยน้ำใส ของสำนักนายกรัฐมนตรี

79

เทศบาลนครเชียงใหม่ ส่งคลองแม่ข่า เข้าชิงชัยคลองสวยน้ำใส ของสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประกวดนวัตกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทดีเลิศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินนวัตกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่บริเวณคลองแม่ข่า สะพานระแกง หรือ “โอตารุเมืองไทย” ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ส่งเข้าประกวดด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล ประเภทโดดเด่น ภายใต้หัวข้อ “คลองสวยน้ำใส” โดยขณะนี้ได้เข้ารอบ 13 ทีมสุดท้าย และเตรียมเข้าชิงชัยระดับประเทศจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีเพียง 6 รางวัล ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 3.2 ล้านบาท

dW7cjFf.jpeg

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า บริเวณสะพานระแกง ให้กลับมามีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ จนได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และได้รับการขนานนามว่า “โอตารุเมืองไทย” ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนริมสองฝั่งคลอง เพราะช่วยทำให้ประชาชนที่มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปัจจุบัน

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

dW7cDlq.jpeg

dW7cb2b.jpegdW7coTa.jpegdW7cAGz.jpeg