เชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการจ้างทำเอกสารราชการปลอม โทษหนักทั้งผู้จ้าง ผู้ทำ และผู้ใช้

113

จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการจ้างทำเอกสารราชการปลอม โทษหนักทั้งผู้จ้าง ผู้ทำ และผู้ใช้เอกสารราชการปลอม

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ทุกภาคส่วนแจ้งเตือนประชาขน จากกรณีได้ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทาง ว่า รับทำบัตรประชาชนปลอมหรือเอกสารทางราชการปลอม นั้น

ถือเป็นการกระทำความความผิดอาญาที่มีโทษสูง ทั้งผู้จ้าง ผู้ทำ และผู้ใช้เอกสารราชการปลอม ดังนี้

1. ผู้จ้างทำเอกสารปลอม จะมีความผิดเท่ากับเป็นผู้ทำปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกหกเดือนถึง 20 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้ ก็มีความผิดเท่ากับผู้ปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับข้อ 1.

3. การโฆษณาและรับทำเอกสารทางราชการปลอมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการหลอกลวงให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินไปให้แล้วตัดการติดต่อหลังได้รับเงิน เป็นลักษณะของการหลอกเอาเงินจากผู้ที่ต้องการทุจริต

blank