เชียงใหม่ พร้อมรับมืออุทกภัย หลังอุตุฯ เตือน 12-14 ส.ค. นี้ มีฝนเพิ่มขึ้น

628

สำนักงานชลประทานที่ 1 และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือน 12-14 สิงหาคมนี้ ภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 พบว่า ปัจจุบันที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณน้ำร้อยละ 68 และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำร้อยละ 55 ซึ่งทั้งสองเขื่อนมีน้ำมากกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกแห่งละกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนแผนการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานกว่า 520,000 ไร่ เพาะปลูกไปแล้วร้อยละ 73

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ำในลำน้ำต่าง ๆ ยังคงอยู่ในสภาวะปกติ และได้มีการพร่องน้ำที่ฝายแม่แตซึ่งเป็นต้นน้ำ เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่จะตกลงมาอีกตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยหากมีสถานการณ์วิกฤติทางชลประทานก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้รอบด้านแล้ว ซึ่งเมื่อต้นน้ำ P.67 บ้านแม่แต อำเภอสันทราย อยู่ในจุดวิกฤติ อีกประมาณ 6-7 ชั่วโมง ที่จุด P.1 สะพานนวรัฐ ก็จะวิกฤติ และหากมีปริมาณน้ำมากก็จะได้มีการเปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาล ดอยน้อย วังปาน และแม่สอย

ด้าน นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย แต่ด้วยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนว่าในห้วงวันที่ 12-14 สิงหาคม นี้ พื้นที่ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น และอาจเกิดปัญหาดินสไลด์ จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภออมก๋อย ดอยสะเก็ด และแม่ออน ที่มีปริมาณฝนสะสมจำนวนมาก ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีแผนเผชิญเหตุรองรับในทุกด้าน ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่พร้อมให้การความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่