นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอิทธิพลของพายุ “โพดุล”

นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอิทธิพลของพายุ “โพดุล”

     นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล หลังได้รับรายงานสถานการณ์ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งท่านนายกฯ เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และสั่งให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าบรรเทาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด่วน

ZAqB1b.jpg

     สำหรับรายงานสถานการณ์ อุทกภัย ดินสไลด์ และวาตภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 31 ส.ค.62 มีดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 62 – ปัจจุบัน อิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ กระบี่ ปราจีนบุรี แพร่ นครพนม เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ขอนแก่น หนองบัวลำภู ยโสธร กาฬสินธุ์ และน่าน ประกอบด้วย 30 อำเภอ 61 ตำบล 143 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,665 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ จ.อุบลราชธานี

ZAq4MJ.jpg
ZAqz69.jpg

ZAU6II.jpgZAUuuZ.jpg