Lazada Roadshow จังหวัดเชียงใหม่ ลาซาด้า ผู้นําด้านอีคอมเมิร์ซ

1343
Lazada Roadshow

ลาซาด้าเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชียงใหม่
แนะโอกาสสร้างรายได้ด้วยอีคอมเมิร์ซ

31 สิงหาคม 2562 จ.เชียงใหม่ : ลาซาด้า ผู้นําด้านอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทั่วประเทศ พร้อมเข้าถึง และขยายฐานผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค ประเดิมภาคเหนือกับ “Lazada Roadshow EP2 เชียงใหม่” ขนทัพผู้เชี่ยวชาญส่งต่อเคล็ดลับและเส้นทางความสําเร็จพิชิตรายได้หลัก ล้าน พร้อมเอาใจแฟนคลับลาซาด้ากับหนุ่มหน้าที่ เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ที่ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ช้อปออนไลน์ด้วย

นายสุพัชเชษฐ์ เภาวะนิต รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย จํากัด กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยในปัจจุบันมีการเติบโตสูงจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้นส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซมีแนวโน้มการแข่งขัน ที่สูงขึ้น จึงจําเป็นต้องปรับตัว สร้างกลยุทธ์และเพิ่มจุดขาย เพื่อรองรับการแข่งขันในช่วงครึ่งปีหลังนี้ และ เล็งเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และผลักดันร้านค้าเพื่อสู่การเป็นสุดยอด eBusinesses รวมถึงการเดินหน้าทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
Lazada Roadshow ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยได้เรียนรู้ พร้อมเสริมศักยภาพในการทําธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างมือ อาชีพ โดยเริ่มจากการสมัครเป็นผู้ขายการเรียนรู้ผ่านการอบรมจากทีมงานมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยลาซาด้า รวมถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผู้ขายที่ประสบความสําเร็จจากการเป็นผู้ประกอบการของแพลท ฟอร์ม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการ และพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้อย่างยั่งยืน โดยนําร่องที่จังหวัด สงขลาเป็นที่แรกและจะหมุนเวียนจัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
“Lazada Roadshow EP2 จ.เชียงใหม่ น้องลาซเปิดกาด ม่วนอกม่วนใจ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกทาง ภาคเหนือ จุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยทางลาซาด้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิต และส่งออกสินค้า หัตถกรรมภาคเหนือ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อสนับสนุน และเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการท้องถิ่น

นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับสมัครผู้ขายใหม่พร้อมทีมงานคอยให้ความ แนะนํา การอบรมเพื่อให้ความรู้ตามประเภทสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบด้าน การตลาดบนโลกออนไลน์ เรียนรู้ระบบการขายสินค้าบนลาซาด้า บูธให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการทําธุรกิจอี คอมเมิร์ซจากมหาวิทยาลัยลาซาด้า บูธชุมชนผู้ขายลาซาด้า บูทลาซาด้าไลฟ์สตรีม รวมไปถึงบริการจากศูนย์ รวมบริการเสริมที่จะช่วยให้ผู้ขายบนลาซาด้าสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นภายใน งานยังมีการจําหน่ายสินค้าจากสุดยอดร้านค้าที่ดีที่สุดของลาซาด้า และร้านอาหารชั้นนําจาก Grab Food เป็น ต้น และยังมีกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ จากนักแสดงหนุ่มสุดฮอต เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ที่จะมาร่วม แชร์ประสบการณ์ช้อปออนไลน์สุดพิเศษ”

Facebook Comments