สำนักงานตำรวจแห่งชาติเผย ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. 66 มีตำรวจถูกไล่ออก-ปลดออก โทษฐานทำผิดวินัยร้ายแรง รวมแล้ว 103 นาย

118

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 66 พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.), ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการ ก.ตร.วินัย, กรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมฯ

การประชุม ก.ตร. ครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยเรื่องการรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย, คณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านอุทธรณ์, คณะกรรมการข้าราชการตำรวจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
ด้านกฎหมาย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการข้าราชการตำรวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจประจำเดือนกรกฎาคม 2566 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษ 6 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ 5 นาย และปลดออกจากราชการ 1 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2566 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 103 นาย ซึ่งเป็นการไล่ออกจากราชการ 84 นาย และปลดออกจากราชการ 19 นาย