28 ก.ค. 66 นี้ เข้าฟรี! อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ที่ไหนเปิด-ปิดบ้างเช็กเลย!

2290

27 ก.ค. 66 – นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยกเว้นค่าบริการในการเข้าไป ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ทุกแห่ง เฉพาะบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี รวมถึงสนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการเปิด-ปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติต่างๆ ได้ทาง https://shorturl.asia/fA4ku

โดยเน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัย การรักษาความสะอาดของจุดที่มีการสัมผัสร่วม ห้องน้ำและห้องสุขา อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านพักหรือเต็นท์ที่ให้บริการแล้วอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และงดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด​ รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการที่ส่วนราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ