ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปมเสนอชื่อ “พิธา” โหวตนายกฯ ซ้ำ ขอศาลฯ ชะลอโหวตนายก รอบ 3จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

158

24 ก.ค. 66 – ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาเห็นว่า การเสนอนายกฯ เป็นขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ไม่ใช่ญัตติ ดังนั้นการดำเนินการของรัฐสภา ในวันที่ 19 ก.ค. 66 จึงขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ จึงมีมติยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าว ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

พร้อมมีความเห็นให้เลื่อนการประชุมรัฐสภา โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 27 ก.ค. ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าศาลจะวินิจฉัยเสร็จ