ผู้ตรวจการแผ่นดิน นัดประชุมด่วนวันนี้ คาดพิจารณาคำร้องส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความเรื่องเสนอชื่อ ‘พิธา’ ซ้ำไม่ได้

767

24 ก.ค. 66 – มีรายงานว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้นัดประชุมด่วนช่วงเช้าวันนี้เพื่อหารือวาระที่สำคัญ คาดว่าน่าจะเป็นคำร้องของ 2 นักวิชาการที่ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการลงมติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่าการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นการเสนอญัตติซ้ำหรือไม่

โดยคำร้องของนักวิชาการทั้ง 2 ระบุว่า การลงมติของที่ประชุมรัฐสภาว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ เนื่องจากเป็นการเสนอญัตติซ้ำ โดยอ้างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 41 มองว่ารัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 159 ประกอบมาตรา 272 และตราบใดที่กระบวนการเลือกเลือกนายกฯยังไม่เสร็จสิ้น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมสามารถถูกเสนอชื่อได้เรื่อยๆ ดังนั้นมติที่ประชุมรัฐสภาจึงเท่ากับรัฐธรรมนูญถูกละเมิดโดยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 41 หรือไม่ จึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ทั้งนี้ในเวลาประมาณ 14.30 น. ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการแถลงผลการประชุม