เชียงใหม่ ประกาศเตือน‼️ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก จากอิทธิพลพายุ “ตาลิม” ช่วง 19-20 ก.ค. นี้

537

เตือนชาวเชียงใหม่ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ตาลิม” 19-20 กรกฎาคม นี้

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ฉบับที่ 4 (16/2566) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง “ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ” แจ้งว่า พายุโซนร้อนกําลังแรง “ตาลิม” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 18.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.4 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่าน เกาะไหหลําและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 18 – 19 ก.ค. 66

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 17 – 20 ก.ค. 66 ร่องมรสุมกําลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกําลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน และน้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวัง

ในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย โดยจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ค. 66 นี้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้กองอํานวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ/เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองทุกแห่ง และประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงใหม่ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสาร จากทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าฝ่า สําหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง

2. หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยดําเนินการ เพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผ่าน Application พ้นภัย

3. ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับ สัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

4. หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ ให้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ และให้ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พลเรือน ทหาร ตํารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา หรือศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต ๑๐ ลําปาง ร่วมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ พร้อมทั้งรายงานเพื่อจะได้รายงานสถานการณ์ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบทันที