ห้ามทิ้ง “หมา-แมว” ปศุสัตว์ เตือนผิดกฎหมาย ปรับ 40,000 บาท

201

ห้ามทิ้ง “หมา-แมว” ปศุสัตว์ เตือนผิดกฎหมาย ปรับ 40,000 บาท

หมา-แมวจร เกิดได้จากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้น คือ การนำสัตว์เลี้ยงไปทิ้ง ที่เห็นกันได้ทั่วไป คือ การนำไปปล่อยวัด ปล่อยตามที่สาธารณะ แต่ทุกคนรู้หรือไม่? การทิ้งสัตว์เลี้ยง ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ

จาก พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 คุ้มครองทั้งสัตว์เลี้ยงปกติ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดง ทั้งนี้หมายถึงรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ และอาศัยอยู่ตามธรรมชาติด้วย และมาตราสำคัญ ที่คนเลี้ยงสัตว์ควรรู้ คือ…

✓มาตรา 23 : ห้ามปล่อย ละทิ้งสัตว์ ให้พ้นความดูแลของตัวเอง ยกเว้นการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นดูแล หากฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 40,000บาท

หากใครจะรับน้องๆมาเลี้ยง อยากให้พร้อม และรักน้องๆด้วยใจจริง ขออย่าทิ้งน้องให้กลายเป็นสัตว์จรเร่ร่อน ถ้าไม่สะดวกจะเลี้ยงน้องๆแล้ว ก็หาบ้านใหม่ให้น้องแทน ไม่ใช่นำน้องๆไปทิ้ง เพราะนอกจากเป็นการทำร้ายน้องๆแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปัญหาให้กับสังคมอีกด้วย สัตว์จรจัดที่ถูกทอดทิ้ง จะหมดจากสังคมไทย หากทุกคนช่วยกัน

ผู้ใดพบเห็นผู้กระทำผิดปล่อย ละทิ้งสัตว์ สามารถประสานแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรืออำเภอในพื้นที่ หรือแจ้งข้อมูลผ่านทาง แอพลิเคชัน DLD4.0 ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบแอนดรอยด์และIOS หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์หมายเลข 02 -653-4444

blank