สามเณร “ออกัส” วัย 10 ขวบ สอบผ่านเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ ที่สอบได้ในปีนี้

914

14 ก.ค. 66 – เพจเฟซบุ๊ก “วัดหนองโมงบูรพาราม” ได้โพสต์ภาพพร้อมแสดงความยินดีกับ สามเณรจารุวัฒน์ เอี่ยมศรี (ออกัส) อายุ 10 ปี สอบผ่านเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นสามเณรที่อายุน้อยที่สุดในประเทศ ที่สอบได้ในปีนี้ สังกัดวัดหนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ – ๒ แก่พระภิกษุ สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเตะวันออก (ภาค ๙ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒) จำนวน ๕๐๑ ณ วัดพุทธวนาราม อ.เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : วัดหนองโมงบูรพาราม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

MgzvVR.jpegMgzp58.jpegMgzJY0.jpeg