เจ๋งดี .. แค่คลิก🖱…ก็เช็คราคายา💊รพ.เอกชน ได้แล้ว

แค่คลิก🖱…ก็เช็คราคายา💊รพ.เอกชน ได้แล้ว

หมดกังวลเรื่องค่ายา รพ.เอกชน🏥อีกต่อไป วันนี้ เราสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคายาระหว่างโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง…เพียง
ระบุชื่อโรงพยาบาลที่ต้องการทราบราคา
พิมพ์ชื่อยาเป็นภาษาอังกฤษ

📣ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่ให้ รพ.เอกชน ต้องแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ เพื่อราคายาที่โปร่งใส เป็นธรรม ให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และได้รับการรักษาที่สมเหตุสมผล

💊รายการยาที่สามารถเช็คราคาได้จะเป็นยาที่ รพ. แจ้งกับกรมการค้าภายใน / ยาในบัญชีโครงการ UCEP / ยาที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 100 อันดับแรกของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น💪

อยากรู้ราคายา คลิกเลย🖱https://hospitals.dit.go.th/app/drug_price_search.php

รัฐบาลไทย