เชียงใหม่ เน้นย้ำแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อการจัดทำบัตรประชาชนและเอกสารราชการปลอม โทษหนักทั้งผู้จ้าง ผู้ทำ และผู้ใช้

188

เชียงใหม่ เน้นย้ำแจ้งเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อการจัดทำบัตรประชาชนและเอกสารราชการปลอม โทษหนักทั้งผู้จ้าง ผู้ทำ และผู้ใช้

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนพี่น้องประชาขนชาวเชียงใหม่ กรณีมิฉาชีพแอบอ้างว่า รู้จัก จนท.ของรัฐสามารถช่วยเหลือในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารทางราชการ นั้น เป็นการทุจริตหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินจากคนที่คิดไม่ดี (ทุจริตทั้งคนสั่งทำและคนทำ) เป็นเอกสารปลอม มีฐานความผิดปลอมแปลงเอกสารราชการ และมีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุก ภาคส่วน ดังนี้

1. การดำเนินการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารทางทะเบียนราษฎรทุกกรณี ต้องดำเนินการ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น เท่านั้น (ไม่มีบริการทาง LINE ทาง FB)

2. ขอให้หน่วยงานและภาคเอกชน ประชาสังคม ทุกภาคส่วน ช่วยกันสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากพบการทุจริตหรือพฤติการณ์อันควรสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

3. ขอให้อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสร้างการรับรู้และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อย่าได้หลงเชื่อว่ามีผู้ที่สามารถช่วยทำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารของราชการโดยมีพฤติกรรมในการเสนอผลประโยชน์ที่มิชอบ

MZnNGy.jpeg
MZnffD.jpeg