สำนักงานสลากฯ แชมป์ส่งรายได้เข้าแผ่นดินสูงที่สุด สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566

427

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แชมป์ส่งรายได้เข้าแผ่นดินสูงที่สุด สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2566 สคร. มีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (เงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ) จำนวน 149,600 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 122,830 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมายการจัดเก็บในปีงบประมาณ 2566 ต่ำกว่าประมาณการสะสมจำนวน 573 ล้านบาท

โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 มีดังนี้

1.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 32,729 ล้านบาท
2.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท
3.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11,507 ล้านบาท
4.ธนาคารออมสิน 11,055 ล้านบาท
5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 8,637 ล้านบาท
6.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5,075 ล้านบาท
7.การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,879 ล้านบาท
8.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4,731 ล้านบาท
9.การไฟฟ้านครหลวง 3,804 ล้านบาท
10.การประปานครหลวง 2,387 ล้านบาท
11.อื่นๆ และกิจการฯ 8,828 ล้านบาท
*รวม 122,830 ล้านบาท*

blank