อุตุฯ เผยปัจจุบัน ไทยอยู่ในสภาวะ “เอลนีโญ” คาด ก.ค.-ก.ย. 66 ฝนน้อย อุณหภูมิสูงขึ้น

702

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยปัจจุบัน ไทยอยู่ในสภาวะ “เอลนีโญ” คาดช่วง กรกฎาคม-กันยายน ฝนน้อย อุณหภูมิสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยถึงสถานการณ์เอลนีโญ-ลานีญา พ.ศ.2566 ระบุว่า ปัจจุบันไทยอยู่ในสภาวะ “เอลนีโญ” อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรมีค่าสูงกว่าค่าปกติโดยปัจจุบันมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.6 ถึง 2.9 องศาเซลเซียส

blank

คาดหมายฝนและอุณหภูมิ เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2566 อุณหภูมิของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ปริมาณฝนของประเทศจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย

โดยคาดหมายว่า ปรากฏการณ์เอนโซ ที่มีสถานะเป็นเอลนีโญ จะยังคงปรากฏต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม 2567

“เอลนีโญ” ในภาษาสเปน (El Niño) หมายถึง เด็กชาย หรือบุตรพระคริสต์ เนื่องจากมีการสังเกตว่า ปรากฏการณ์นี้มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาส  ปรากฏการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นทุก 2-3 ปี ไม่แน่นอน โดยแต่ละครั้งอาจมีเวลายาวนานถึง 3 เดือน และบางครั้งอาจยาวนานถึง 1 ปีครึ่ง นอกจากนี้ ยังมีปรากฏการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามกับ “เอลนีโญ” นั่นก็คือ “ลานีญา” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากกัน

โดยปกติแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือมหาสมุทรที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา มีกระแสลมหรือเรียกว่า ลมค้า (Trade winds) ซึ่งพัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปยังด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลจากอเมริกาใต้มายังประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เกิดฝนตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ปรากฏการณ์ เอลนีโญและลานีญา จะทำให้กระแสลมและกระแสน้ำอุ่นนั้นเกิดความแปรปรวน ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้งและฝนตกหนัก ตามลำดับ