เตือนภัย! มิจฉาชีพมามุกใหม่ ทำทีขอซื้อที่ดิน-บ้าน ก่อนหลอกล่อให้ทำผิดสัญญา เรียกเงินค่าปรับ

53

6 ก.ค. 66 – สืบนครบาล (IDMB) และ PCT5 เตือนภัย ขายบ้านหรือที่ดิน ต้องระวัง! มุกใหม่มิจฉาชีพ ทำทีขอซื้อที่ ก่อนหลอกล่อให้เราทำผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อเรียกเงินค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา

รูปแบบการหลอกลวงของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ ดังนี้
1. คนร้ายจะทำการขอซื้อบ้านหรือที่ดินจากเรา โดยจะวางมัดจำเป็นจำนวนที่สูง โดยระบุวันโอนขายที่ดินกันไว้
2. แต่ก่อนถึงวันโอนที่ดิน คนร้ายจะโทรแจ้งผู้จะขายว่า ขอยกเลิกการซื้อขายและยอมให้ยึดเงินมัดจำ
3. ผู้จะขายส่วนใหญ่จะหลงเชื่อ และไม่ไปสำนักงานที่ดินเพื่อโอนที่ดินตามสัญญา
4. มิจฉาชีพจะไปสำนักงานที่ดินและนั่งรอตั้งแต่เช้า เพื่อให้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพ หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปและพนักงานที่ดินเห็นเป็นพยาน
5. เป็นผลให้ ผู้จะขายเข้าข่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขาย และมิจฉาชีพจะเรียกค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ทั้งนี้ การตรวจสอบประวัติเบื้องต้นของผู้ที่มาขอซื้อบ้านหรือที่ดินของเราเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้ทางกรมที่ดิน ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า จากที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อความเตือนภัยแก่ผู้ที่จะขายบ้านและที่ดิน กรณีมีมิจฉาชีพทำการขอซื้อบ้านหรือที่ดินโดยวางมัดจำเป็นจำนวนที่สูง โดยระบุวันโอนขายที่ดินกันไว้แต่ก่อนถึงวันโอนที่ดิน มิจฉาชีพจะใช้วิธีโทรศัพท์แจ้งผู้จะขาย ขอยกเลิกการซื้อขายและยอมให้ยึดเงินมัดจำ เมื่อผู้จะขายหลงเชื่อและไม่ไปสำนักงานที่ดินเพื่อโอนที่ดินตามสัญญา มิจฉาชีพจะไปสำนักงานที่ดินและนั่งรอตั้งแต่เช้า เพื่อให้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพ หรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปและพนักงานที่ดินเห็นเป็นพยาน เป็นผลให้ผู้จะขายเข้าข่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขาย และมิจฉาชีพจะเรียกค่าปรับตามที่ระบุไว้ในสัญญา

Mfg6zN.jpeg