สมัครด่วน!! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไปทำงานมาเก๊า 8 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 8 หมื่นบาท ปิดรับสมัคร 7 ก.ค. นี้

3448

5 ก.ค. 66 – กรมการจัดหางาน รับสมัคร ฝ่ายบริการลูกค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าวีไอพี กัปตัน ฝ่ายต้อนรับวีไอพี พนักงานนวดสปา นวดฝ่าเท้า พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์/บาร์แอทเทนแดน รวม 41 อัตรา ทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุด 86,600 บาท ฟรีค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ พร้อมสวัสดิการตามกฎหมาย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ก.ค. 66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า จำนวน 8 ตำแหน่ง รวม 41 อัตรา ได้แก่ พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า จำนวน 5 อัตรา พนักงานต้อนรับลูกค้าวีไอพี จำนวน 5 อัตรา กัปตัน จำนวน 5 อัตรา พนักงานฝ่ายต้อนรับวีไอพี จำนวน 5 อัตรา พนักงานนวดสปา จำนวน 6 อัตรา พนักงานนวด-ฝ่าเท้า จำนวน 5 อัตรา พนักงานเสิร์ฟ จำนวน 5 อัตรา และบาร์เทนเดอร์/บาร์แอทเทนแดน จำนวน 5 อัตรา กับนายจ้าง บริษัท Galaxy Entertainment Group ซึ่งประกอบกิจการโรงแรม คาสิโน และร้านอาหาร เงินเดือนอยู่ระหว่าง 49,795 – 86,600 บาท โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารในช่วงเวลาทำงาน ทำประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานมาเก๊ากำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ และยื่นใบสมัครทางอีเมล ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร”

นายไพโรจน์ กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่นายจ้างบริษัท Galaxy Entertainment Group ต้องการจะต้องเชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาไทยและจีนกลาง สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยทั้ง 8 ตำแหน่ง มีอัตราเงินเดือน ดังนี้
1. พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (Host- Customer Service) เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 35 ปี จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 20,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 86,600 บาท
2. พนักงานต้อนรับลูกค้าวีไอพี (Service Ambassador) ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 32 ปี ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,000 – 18,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 69,280 – 77,940 บาท
3. กัปตัน (Captain) อายุระหว่าง 25 – 35 ปี จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 64,950 บาท
4. พนักงานฝ่ายต้อนรับวีไอพี (Welcome Ambassador) ในแผนกโรงแรม การจัดประชุม และนิทรรศการ เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 29 ปี ส่วนสูง 170 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนัก 48 – 55 กิโลกรัม ไม่มีรอยแผลเป็น และรอยสัก จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 14,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 60,620 บาท
5. พนักงานนวดสปา (Spa Therapist) เพศหญิงสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,900 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 60,187 บาท
6. พนักงานนวด – ฝ่าเท้า (Masseur-Foot Hub) เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 45 ปี จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 56,290 บาท
7. พนักงานเสิร์ฟ (Service Agent) เพศหญิง อายุระหว่าง 21 – 32 ปี จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 49,795 บาท
8. บาร์เทนเดอร์/บาร์แอทเทนแดน (Bartender/Bar Attendant) เพศชาย อายุระหว่าง 21 – 35 ปี จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 49,795 บาท

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 5,500 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ในวันและเวลาราชการ