เชียงใหม่ ป่วยไข้เลือดออกสะสม 320 ราย ระบาดต่อเนื่องใน 5 อำเภอ กำชับทุกหน่วยเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาลุกลาม

1305

เชียงใหม่ ป่วยไข้เลือดออกสะสม 320 ราย ระบาดต่อเนื่องใน 5 อำเภอ กำชับทุกหน่วยเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาลุกลาม

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานถึงสถานการณ์โรคติดต่อ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในช่วงนี้เชียงใหม่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศและสถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และได้รับการฉีดวัคซีนเพียงแค่ 2 เข็ม

ขณะเดียวกันสถานการณ์โรคอื่น อย่างโรคไข้เลือดออก พบอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 320 ราย อัตราป่วย 15.83 ต่อประชากรแสนคน มีพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่องกว่า 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง เวียงแหง เชียงดาว และอำเภอแม่ริม เช่นเดียวกับโรคชิคุนกุนยา ที่เริ่มมีการระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ขอให้ทุกอำเภอควบคุมโรคตามแนวทางสาธารณสุขอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้นายอำเภอสันป่าตองได้สั่งการ Big Cleaning ทั้งอำเภอแล้ว พร้อมเตรียมแผนป้องกันโรคโดยเฉพาะตำบลบ้านแม ตำบลน้ำบ่อหลวง ตำบลสันกลาง ตำบลทุ่งต้อม และตำบลยุหว่า

นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานมากขึ้น ขอความร่วมมือลดการตีตราในผู้ป่วย เพื่อให้เข้ารับการรักษาครบ พร้อมทั้งขอให้ทุกอำเภอเพิ่มมาตรการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานเห็ดพิษด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 พร้อมทั้งได้กำชับไปยังทุกอำเภอให้เจ้าหน้าที่ อสม. รวมถึงประชาชนในพื้นที่ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้านและในสวน ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่