เชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหาคลองแม่ข่า เตรียมบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำคลองแม่ข่าต้องมีน้ำไหลตลอดปี

141

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหาคลองแม่ข่า เตรียมบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำคลองแม่ข่าต้องมีน้ำไหลตลอดปี

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลอง ว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนแม่บทการพัฒนาคลองแม่ข่า โดยเป็นต้นทางการจัดการคลองแม่ข่าให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี อย่างน้อย 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 86,400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการน้ำของคลองแม่ข่า ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ ที่อำเภอแม่ริมม, กลางน้ำ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และปลายน้ำ ที่อำเภอหางดง รวม 30.85 กิโลเมตร อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบ จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำรอง ปรับปรุงคลองแม่ข่าและระบบส่งน้ำฝายแม่แตง และการสร้างความมั่นคงทางน้ำ

IV3oaV.jpg

นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าเป็นประจำทุก ๆ 2 เดือน โดยพบว่าคุณภาพน้ำก่อนที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการขุดลอกคลอง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทรมมาก ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการควบคุมสถานประกอบการ บ้านเรือนประชาชนริมคลองแม่ข่าไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงคลองเพื่อแก้ปัญหาน้ำน่าเสีย

IV3A4Q.jpg

ด้าน นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คลองแม่ข่า เป็นคลองสายเลือดของคนเชียงใหม่ ขอบคุณคนในชุมชนกว่า 20 ชุมชน ที่ให้ความร่วมมือมนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้คลองแม่ข่ากลายเป็นแลนมาร์คที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ พร้อมเน้นย้ำว่า “คลองแม่ข่าจะต้องมีน้ำไหลตลอดทั้งปี”

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

IV3PQS.jpg