เปิดทรัพย์สิน “ศรีนวล” รวม 2.1 ล้านบาท มีเงินฝาก 1,577 บ. สิ่งปลูกสร้าง รถกระบะ รถ จยย.เวฟ100 ทรัพย์สินอื่นๆ เทียบกับตอนอยู่อนาคตใหม่ รวยขึ้น 1.1 ล้าน

1663

เปิดทรัพย์สิน “ศรีนวล” รวม 2.1 ล้านบาท มีเงินฝาก 1,577 บ. สิ่งปลูกสร้าง รถกระบะ รถ จยย.เวฟ100 ทรัพย์สินอื่นๆ เทียบกับตอนอยู่อนาคตใหม่ รวยขึ้น 1.1 ล้าน

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

โดย น.ส.ศรีนวล บุญลือ อดีต ส.ส.เชียงใหม่เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ระบุสถานภาพโสด มีบุตรสาว 2 คน มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,138,577 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,577 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 แสนบาท ยานพาหนะ 1,251,000 บาท จำนวน 8 รายการ มูลค่า 386,000 บาท ได้แก่ ต่างหู สร้อยคอและจี้ สร้อยแขน แหวนเพชรพลอย แหวนพลอยสีม่วง แหวนทองชัน โซฟาไม้สัก 1 ชุด (8ตัว) แหวนทอง อสม.ดีเด่นประจำปี 47 มีหนี้สินทั้งสิ้น 725,064 บาท เป็นหนี้สินจากการผ่อนรถยนต์ แจ้งรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท จากเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 362,532 บาท เป็นค่าผ่อนรถยนต์

ยานพาหนะ 2 รายการ คือ Toyota Hilux Revo 4*4 D ได้มาเมื่อ 26 พ.ย. 2565 มูลค่า 1,236,000 บาท รถจักรยานยนต์ Wave 100 จำนวน 1 คัน ได้มาเมื่อปี 2547 มูลค่า 15,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับตอนเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ซึ่งระบุว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 950,000 บาท และมีหนี้สิน 727,415 บาท พบว่า น.ส.ศรีนวล มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,188,577 บาท

ที่มา >> https://asset.nacc.go.th/dcs-app/