เชียงใหม่ ราคาไข่ไก่พุ่งไม่หยุด เบอร์ 0 ตกราคาฟองละ 6 บาท เหตุขาดตลาด ด้านร้านอาหารต้องปรับตัวลดขนาดเบอร์ไข่ลง

166

เชียงใหม่ ราคาไข่ไก่พุ่งไม่หยุด เบอร์ 0 ตกราคาฟองละ 6 บาท ด้านผู้ส่งออกรายใหญ่ เผยสาเหตุไข่ไก่เบอร์ 0 ขาดตลาด ปัจจัยจากการส่งออก และการผลัดเปลี่ยนแม่ไก่ คาคอีก 1-2 เดือน จะกลับสู่สภาวะปกติ ขณะที่ร้านค้าร้านอาหาร ปรับตัวตามสภาพลดขนาดเบอร์ไข่ลงเป็นเบอร์ 3-4 ตามสภาพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์ไข่ไก่ที่ขึ้นราคาในระยะนี้ ยังคงส่งผลกระทบต่อเรื่องปากท้องของประชาชน รวมถึงเรื่องของวัตถุดิบต้นทุนของร้านขายอาหาร โดยราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลทำให้ราคาไข่ไก่ เบอร์ 0 มีราคาตามท้องตลาดลูกละประมาณ 6 บาท ทำให้ทางผู้ประกอบการร้านค้า และร้านอาหารตามสั่ง ที่ใช้ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบหลักๆ ต้องหันมาปรับตัวลดขนาดของไข่ไก่ลงเป็นไข่ไก่เบอร์ 3 หรือ เบอร์ 4 ที่มีราคาถูกลงเพื่อลดปัญหาการปรับราคาค่าอาหารไม่ให้กระทบกับลูกค้าและผู้บริโภคในระยะนี้ และต้องปรับตัวตามสภาพการณ์ไปจนกว่าราคาจะกลับสู่สภาวะปกติ

IRfYNZ.jpg

ขณะที่ในวันนี้ ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดราคาไข่ไก่ที่บริเวณตลาดเมืองใหม่ ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบหลักๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในส่วนของราคาไข่ไก่นั้นยังคงมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากการสำรวจที่ร้านสยามภาคินฟาร์ม ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายไข่ไก่ทั้งปลีกและส่งรายใหญ่ พบว่า ในขณะนี้ ราคาไข่ไก่ขายแบบยกแผง เบอร์ 0 ราคาอยู่ที่ 132 บาทต่อแผง ส่วนเบอร์ 1 ราคาอยู่ที่ 120 บาทต่อแผง เบอร์ 2 ราคาอยู่ที่ 114 บาทต่อแผง เบอร์ 3 ราคาอยู่ที่ 111 บาทต่อแผง และเบอร์ 4 อยู่ที่ราคา 99 บาทต่อแผง และพบว่า ในขณะนี้ไข่ไก่เบอร์ 0 มีปริมาณน้อยที่สุด และทีแนวโน้มขาดตลาดอีกด้วย

IRf7pu.jpg

โดยจากการสอบถามทางด้าน เจ้าของร้านสยามภาคินฟาร์ม ระบุว่า สาเหตุที่ราคาไข่ไก่มีการปรับขึ้นราคามาอย่างกระทันหันนั้นมีหลายปัจจัยมาจาก ส่วนแรกคือเรื่องของการส่งออก ส่วนที่สองมาจากในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการปลดไก่ของเกษตรกร และส่วนที่สามเป็นเรื่องของการปรับขึ้นจากวัตถุดิบ และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ สาเหตุสืบเนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากช่วงสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบในการเลี้ยงไก่ และปศุสัตว์

IRfzQI.jpg

ส่วนช่วงที่มีการปรับราคาของไข่ไก่สูงขึ้นก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่ก็มีแตวโน้มที่ไข่ไก่จะปรับตัวลงในอีกไม่นานนี้ หากปริมาณไข่ไก่ในเรื่องของ ดีมานกับซัพพลาย สอดคล้องกัน ก็จะทำให้ฐานราคาของไข่ไก่ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิมมากนัก แต่ผลกระทบที่ราคาปรับขึ้นมากเนื่องมาจากไข่ไก่มีปริมาณหายไปจากระบบค่อนข้างมาก และเมื่อมีการส่งออกทำใหผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับเป็นช่วงที่มีการปลดไก่ออกของเกษตรกร ที่ปกติอายุไก่จะอยู่ที่ประมาณ 14-16 เดือน จะต้องปลดไก่ออก เพราะหากไม่ปลดออกผลผลิตที่ได้จะไม่เพียงพอกับค่าอาหารที่เสียไปของเกษตรกร

โดยเฉพาะในส่วนของไข่ไก่เบอร์ 0 คาดว่าจะขาดตลาดไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากไก่ที่ปลดไปและไก่ที่จะเริ่มเข้ามาทดแทนในช่วงแรกจะออกไข่เบอร์ 5-6 เป็นส่วนใหญ่ หลังจากนั้นจะค่อยๆ ขยับขนาดเบอร์ขึ้นไปจนถึงเบอร์ 0 ที่ไก่จะให้ไข่ในระยะที่มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามในส่วนของแนวโน้มที่ราคาไข่ไก่จะปรับลดราคาลงมานั้น ในส่วนตัวคิดว่าขึ้นอยู่กับสัญญาที่มีการส่งออกว่ามีระยะเวลานานเพียงใด แต่หากมองถึงเรื่องของการปลดไก่ออกไปก็จะมีการเลี้ยงทดแทน ที่ระยะเวลาอย่างมากก็ประมาณ 1-2 เดือน ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ หากไม่มีการส่งออกอีก ส่วนเรื่องของผู้บริโภคนั้นส่วนใหญ่ที่ใช้ไข่ไก่เบอร์ 0 และเบอร์ 1 จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อไปใช้กินเองในครัวเรือน แต่หากเป็นกลุ่มร้านอาหารจะซื้อเบอร์ 2 เบอร์ 3 และเบอร์ 4 เป็นส่วนใหญ่ และยิ่งไข่ไก่มีราคาสูงอย่างในระยะนี้ ก็จะมีการปรับลดขนาดเบอร์ลงไปอีก เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและการขายอาหารของทางร้านด้วย